top of page

About Thyme

BEN JIJ EEN BEELDDENKER?

Beelddenken.

Wat is beelddenken? Beelddenkers...mensen met een prachtig talent! Mensen die onbewust 32 keer zo snel denken als woorddenkers. Mensen die totaalplaatjes zien en daar naar toe werken. Creatieve mensen. Inventieve mensen.

 

Maar het kan ook erg lastig zijn om anders te denken dan de meeste andere mensen. Soms komt er minder uit een leerling dan ouders en school verwachten of schommelen de prestaties. De ene keer lukt het wel, dan weer niet. “Het zit er wel in maar het komt er niet uit” hoor ik vaak. Eindeloos oefenen volgens de methode van school levert niets op zodat ze geen zin meer hebben zich ervoor in te spannen. En geef ze eens ongelijk…

 

Vaak is niet de leerstof het probleem (beelddenkers zijn vaak erg slimme kinderen) maar de manier van aanbieden en verwerken van de stof. Het onderwijs biedt leerstof talig aan: gestructureerd, in kleine porties met accent op de verschillen. Op deze manier wordt het lesmateriaal begrepen en onthouden. Beelddenkers denken liever in beelden: ze willen overzicht, werken vanuit het geheel en zoeken de samenhang.

 

De training 'Ik leer anders' vertaalt de lesstof naar de manier van denken van uw kind en biedt direct resultaat. Doordat we de lesstof op de juiste manier aanbieden, kunt u zien dat deze leermethode werkt. Dus geen eindeloos traject zonder resultaat. Wanneer we overschakelen naar het juiste informatiesysteem (visueel) wordt de lesstof direct begrepen en onthouden. Het kind voelt zich weer begrepen. Hierdoor worden veel problemen op school en met gedrag opgelost.

Doe de test! Ben je een beelddenker?

1

Denk je vooral in beelden in plaats van woorden?

10

Herinner je je plaatsen die je slechts éénmaal bezocht? 

2

Weet je dingen, zonder te kunnen uit te leggen waarom? 

11

Is jouw handschrift voor andere moeilijk leesbaar?

3

Los je problemen op ongebruikelijke wijze op? 

12

Kun je aanvoelen wat anderen voelen? 

Heb je een levendige inbeelding?

4

13

Ben je muzikaal, artistiek of mechanisch aangelegd? 

5

Herinner je je wat je gezien hebt en vergeet je wat je hoort? 

14

Weet je meer dan anderen denken dat je weet? 

6

Ben je verschrikkelijk slecht in het spellen van woorden?

15

Weet je meer dan anderen denken dat je weet? 

Ben je organisatorisch gehandicapt? 

7

Verlies je vaak het bewustzijn van tijd? 

8

Lees je liever kaart dan mondelinge taken te volgen?

9

16

Heb je een hekel aan spreken voor een groep mensen? 

17

Voel je je slimmer naarmate je ouder wordt? 

18

Ben je een slaaf van jouw (spel)computer?

10 of meer vragen met 'ja' beantwoord?

Als je 10 van de bovenstaande vragen met ‘ja’ hebt beantwoord, ben je zeer waarschijnlijk een visueel-ruimtelijke mens!

Bron: Silverman, L.K. (2002). Upside-Down Brilliance: The Visual -Spatial LearnerNederlands: "Vertaald t.b.v. lezing voor Maria J.Krabbe Stichting Driebergen 22 november 2005 Linda Kreger Silverman Ph.D”.

Omgekeerd Briljant: Lezing Linda Kreger-Silverman Ph.D. : The Visual-Spatial learner     

Voordelen van beelddenken.

Bij beelddenkers is de rechter hersenhelft beduidend sterker. Dit biedt grote voordelen, waarmee de gebreken van de zwakkere linker hersenhelft worden gecompenseerd! Zo zijn leerproblemen te voorkomen. Op latere leeftijd beoefenen beelddenkers vaak creatieve beroepen, zij worden bijvoorbeeld architect, ontwerper, aannemer, tekstschrijver, kunstenaar, muzikant, cabaretier en ICT-er.

 

Ritme

Beelddenkers hebben vaak gevoel voor muziek. Het herkennen van klanken en ritmegevoel zit in de rechter hersenhelft. Hiermee kan fonetisch op klank (alfabet-lied) worden geleerd.

 

Ruimtelijk inzicht

Driedimensionaal kijken is moeilijk voor te stellen, wanneer u geen beelddenker bent. Op deze manier kan iemand  een object van verschillende kanten bekijken, zonder uit zijn/haar stoel te komen. Dit betekent ook dat die persoon oplossingen ziet voor problemen, die andere niet kunnen bedenken of zelfs kunnen begrijpen.

 

Denken vanuit totaalbeeld

Een beeld is een vast gegeven (als een foto). Door het in stukjes te hakken wordt het beeld juist onduidelijker. Een beelddenker kan dus ineens een oplossing voor zich zien, zonder dat hij kan verklaren hoe hij daar toe is gekomen. In de klas is dit soms een probleem, omdat alles moet worden onderbouwd. Op het werk begrijpen collega’s vaak niet wat je bedoelt. Eigenschappen van beelddenkers:

 

Verbeelding

Beelddenkers kunnen buiten de kaders denken en zij zeer creatief. Ook gebruik maken zij vaak gebruik van leuke, originele woordspelingen.

 

Beleving

De wereld niet beredeneren maar beleven; ‘go with the flow!’

 

Geweldige fantasie

Dagdromen. In deze fantasiewereld kan alles. Er bestaan geen vaste regels. Vraag daarom bij onbegrijpelijk gedrag wat er in het hoofd om gaat. Dit verklaart vaak een hoop.

 

Kleur

Tekenen, schilderen, ontwerpen. Uitstekend schaduwen kunnen plaatsen, kleuren mengen.

Nadelen van beelddenken.

De sterke rechterhersenhelft van de beelddenker heeft jammer genoeg vaak tot gevolg dat de linkerhersenhelft zwakker ontwikkeld is. De ene beelddenker heeft hier minder last van dan de andere. Eigenschappen van een persoon, die in beelden denkt: 

•    soms problemen met taal;

•    soms problemen met rekenen; 

•    slechte planning;

•    weinig tijdsbesef; 

•    denken vanuit totaalbeeld;  

•    details over het hoofd zien;

•    primair voorkeursdenken.

 

Taal; mogelijk dyslexie

Beelddenkers zien letters als losse plaatjes. Volgens kleine kinderen: “De letters zijn bijna allemaal hetzelfde, want b = d = p = q”. Klanken worden daarom niet op de juiste wijze aan deze plaatjes gekoppeld. Als beelddenkers lezen, slaan ze vaak de woorden zonder beeld over (woorden als ‘de’, ‘het’, ‘dat’ en  ‘hulpwerkwoorden’). Als ze stil lezen, kunnen ze dus heel snel lezen. Wanneer uw kind moeite heeft met taal, kan hij/zij na de training ‘Ik leer anders’ bijna altijd direct sneller hardop lezen (één of twee AVI-niveaus) en woorden (dictee) leren onthouden via woordbeelden.

 

Rekenen; mogelijk dyscalculie

Cijfers zijn abstract, dat maakt rekenen voor veel beelddenkers moeilijk. Daarnaast kunnen beelddenkers juist in rekenen uit blinken, doordat zij het zien als puzzelen! Veel beelddenkers leren fonetisch (op klank). Bij 25 hoort u eerst de vijf en dan pas de twee. Toch schrijft u 2-5. Vaak schrijven beelddenkers eerst de vijf en dan de twee ervoor. Of op jonge leeftijd: 5-2. Cijfers staan bij beelddenkers vaak niet achter elkaar, het zijn losse plaatjes. Zo klinkt 28 hoger dan 30 (30 is een drie met een nul, drie dus). Leren rekenen gaat makkelijker met behulp van het cijferveld (totaalbeeld). Tafels kunnen visueel opgeslagen worden met deze leermethode. Breuken vermenigvuldigen, delen, optellen of aftrekken, kan de kindercoach in één sessie duidelijk maken.

 

Slechte planning en weinig tijdsbesef

Beelddenkers staan bekend om chaos! Werken met visuele planborden, taken afbakenen en de dagindeling helder houden, kan de nodige rust opleveren. Bij beelddenkers draait de interne klok vaak te snel. Daarom worden er onmogelijk veel zaken op een dag gepland. Of worden taken tegelijkertijd uitgevoerd. Dit kan zeer uitputtend zijn. Voor kleine kinderen kan de tijd visueel gemaakt worden met bijvoorbeeld een grip-op-de tijd-horloge. Tijdens de training ‘Ik leer anders’ leren kinderen klokkijken.

 

Denken vanuit totaalbeeld

Een niet-beelddenker verzamelt informatie en maakt daar een geheel van. Een beelddenker kijkt vanuit een totaalbeeld en bouwt dit niet op vanuit losse deeltjes. Hij/zij is wel in staat om vanuit een geheel terug te beredeneren (omgekeerd leren). In het onderwijs wordt informatie altijd opgebouwd, een bijna onmogelijke opgave voor een beelddenker. Beelddenkers kunnen zichzelf aanleren om eerst het totaalbeeld te overzien (samenvatting hoofdstuk of boek, alfabet, cijferveld 1-100) en vervolgens terug te beredeneren om de lesstof in de klas te kunnen volgen.

 

Details over het hoofd zien

Een beelddenker ziet het totaal en sommigen hebben soms weinig oog voor detail. Zij kunnen vaak handig gebruik maken van bijvoorbeeld  computers, spellingcheck en controle door derden.

 

Primair voorkeursdenken

Direct behoeften willen vervullen, heeft impulsief gedrag als gevolg. Daarom is het moeilijk om geduld op te brengen.   

bottom of page