top of page
VAN OVERLEVEN NAAR LEVEN

Trauma

Sommige levenservaringen laten een diepe indruk achter. Een indruk waarvan je je niet altijd meer bewust bent, maar die wel tot op de dag van vandaag grote invloed heeft. Soms weet je niet waarom je op bepaalde situaties of type mensen reageert zoals je doet. Bij het verwerken van een shocktrauma (een eenmalige heftige gebeurtenis, bijv. een ongeluk) of een situatie die al langere tijd stressvol is geweest (ontwikkelingstrauma), is lichaamsgericht werken erg effectief.

Schoktrauma

De meeste mensen denken bij het woord trauma aan een heftige gebeurtenis als een ongeluk, natuurgeweld of mishandeling. Dit zijn voorbeelden van schoktrauma. 

Langdurige stress

Als stressvolle situaties zich opstapelen of lang duren heeft dit zo'n grote invloed op lichaam en geest dat dat ons zenuwstelsel kan ontregelen. Als er geen tijd is om te herstellen of er is geen ouder, verzorger of naaste beschikbaar die kan helpen met het reguleren van deze stress en/of emoties kan dit traumatisch zijn. Ook medische behandelingen kunnen trauma veroorzaken. Armoede, geldzorgen, psychische klachten, oorlog of mantelzorg kunnen onbewust en onbedoeld stress opleveren die voor een volwassene dragelijk lijkt, maar voor een kind een te grote last kunnen zijn.

Vroegkinderlijk of ontwikkelingstrauma

Als ouders of verzorgers niet in staat zijn om voldoende af te stemmen op hun kind of geen 'veilige haven' kunnen bieden, kan het zijn dan een kind zich niet veilig kan hechten. Dat begint al in de baarmoeder en ook de eerste 1.000 dagen na de geboorte zijn van groot belang. Maar ook later in het leven kunnen kinderen zich zo gaan afstemmen op wat er voelbaar is bij ouders, dat dit hun ontwikkeling belemmerd. Als ouders zelf niet veilig gehecht zijn, kan het extra moeilijk zijn om kinderen te bieden wat ze nodig hebben.

Veel mensen zijn zich hier niet van bewust en zeggen: 'ik heb toch een prima jeugd gehad' of 'ik ben als kind enorm verwend, ik kreeg alles wat ik maar wilde hebben' of 'zo was het nu eenmaal'.

Meergenerationeel trauma

Onverwerkt trauma wordt doorgegeven van de ene generatie op de volgende. Dit is onder andere merkbaar en voelbaar in de hechtingsrelatie. "Als u bent opgegroeid in een gezin met ouders die door oorlog en geweld getraumatiseerd zijn, kan dit ernstige gevolgen hebben voor uw ontwikkeling. De psychische klachten van de na-oorlogse generatie zijn heel divers en kunnen van kind tot kind verschillen. U kunt last hebben van depressieve klachten, angstklachten, slaapstoornissen, lichamelijke spanning en eetstoornissen". Uit: "Getroffen ouders, getroffen kinderen", Stichting Centrum '45.

Dit filmpje legt helder uit hoe het autonome zenuwstelsel kan worden beïnvloed door traumatische ervaringen en ook dat er herstel mogelijk is.

NARM™ is een methode die je helpt opnieuw contact te maken met je vermogen tot verbinding met jezelf en anderen, vanuit wie je nu bent, zonder dat je eerdere levenservaringen je steeds in de weg zitten. Zodat je weer contact kunt maken met je levensenergie en kunt reageren vanuit je volwassen 'zijn'. Ook IZR is hierin een verhelderende methode.

istock-1279527265.jpg

Trauma is not what happens to you. Trauma is what happens inside you as a result of what happend to you.
- Gabor Maté

bottom of page