top of page
ZOU HET IETS VOOR JOU ZIJN?

trauma

NARM
Neuro Affective Relational Model, ofwel NARM, is een vorm van lichaamsgerichte traumatherapie die wordt ingezet bij ontwikkelingstrauma, ook wel complex trauma genoemd. Ontwikkelingstrauma ontstaat niet acuut zoals een schoktrauma, maar ontwikkelt zich vaak over langere tijd. Door omstandigheden wordt niet voldaan aan je basisbehoeften als kind. Je kunt dan denken aan seksueel trauma op jongere leeftijd, pestgedrag of emotionele verwaarlozing. NARM gaat uit van overlevingsstijlen die je opbouwt in je vroege jaren om op dat moment te ‘overleven’ door je levendigheid te onderdrukken. Als je ouder wordt, heb je deze stijlen niet meer nodig. Soms blijven deze patronen toch bestaan en hebben ze een negatieve invloed op wie en hoe je bent in het hier en nu.

Overlevingsstrategieën/-stijlen
Doordat de emotionele energie nog steeds in je lichaam zit, voel je je bijvoorbeeld voortdurend opgejaagd. Dat uit zich in lichamelijke onrust, stressgedachten, angst of agressie. Het omgekeerde kan ook: je gaat in een overlevingsstand, omdat je alle onrust en angst juist niet wilt ervaren. Ongemerkt heb je overlevingsstrategieën ontwikkeld waarbij je jezelf wegcijfert en je geen contact meer hebt met wat voor jou belangrijk is. Je wilt altijd controle houden, blijven presteren en weet niet meer hoe je kunt ontspannen. Je bent eigenlijk ‘niet jezelf meer’; je identiteit is ‘verstoord’.

Emotionele afronding met NARM
Met NARM werk je aan de emotionele afronding van negatieve patronen. Gaandeweg kom je tot een emotionele ontlading en leer je hoe je de niet-geleefde emoties kunt loslaten. Door te ontdekken hoe we onze levendigheid tegenhouden of onderdrukken, openen we de weg naar meer levendigheid, ruimte en verbinding, afstemming en vertrouwen, autonomie in het contact met anderen. NARM combineert SE (Somatic Experiencing) en somatic mindfulness met inzicht in overlevingsstijlen die we opdoen als kind.

NARM is ontwikkeld door dr.Laurence Heller en heeft vooral effect bij het verwerken van ontwikkelingstrauma. Lees meer over Somatic Experiencing (SE) als methode bij de verwerking van schoktrauma.

De eigen ontwikkeling kan hierdoor verstoord worden (ontwikkeltrauma). De basisbehoeften veiligheid, aafstemming, vrijheid en vitaliteit (liefde en seksualiteit)... Ons temprament, ons DMA en de fase waarin het trauma/de verstoring plaatsvindt zijn van invloed op wat voor overlevingsmechanisme zich ontwikkeld. Niet alleen onze (voor)ouders en stressvolle situaties hebben onze aanpassing bepaald. Ook de maatschappij heeft grote invloed op onze ontwikkeling.

Oveerlevingsmechanisme

In welke fase er verstoring heeft plaatsgevonen, voorsplt eventuele problemen en onvermogen in e toekomst. Moest het kind als grote broer of zus voor allen kleine broertjes of zusjes zorgen (omdat moeder het te zwaarhad), dan is het volwassen geworden kind waarschijnlijk zorgzaam. Een hele mooie kwaliteit. Ze kan veel dragen voor anderen. En kan zich schuldig voelen als zij voor zichzelf kiest. Dus doet ze dat vaak niet. Onderdrukt ze regelmatig haar gevoelens en houdt de energie binnen. Wat weer vaak ten koste gaat van haar zelfzorg en grensen stellen. Het gaat nog veel dieper dan dat, want haar moeder heeft ht nit voor niets zwaar. Vaak als je terugkijkt in de geschiednis van onze ouders en voorouders is vaak veel trauma en de effecten daarin terug te vinden. Bijvoorbeeld een vroeg overleden moder of vader. De effecten daarvan op de opvoedende ouder. De broer die op de plek van e overleden vader kwam te staan. Of als je ouders jou vooral bevestien in sporten en onvoldoende ruimte gaven om je gevoelens te uiten, dan ben je waarschijnlijk hel sterk en sportief. Maar tegelijkertijd vind je het moeilijk jezelf te uiten. En misschien is het helemaal lastig jouw gevoelens te voelen. Verberg je jouw kwetsbaarhei en maak je jezelf groot. Wat vor effect heeft dat op jouw kinderen? En wat hebben jouw ouers en voorouers meegemaakt waardoor zij zichzelf afsloten van hun gevoel? Een aner probeert alles bij elkaar te houden. Vindt het lastig om verbining met anren te maken. Traumatische herinneringen uit. oorlog. Dood, verlies, pijn, afwezzigheid. Een onbekende vaer. Een afwezige moer. Een vechtschiding. En ga zo maar door. Ze zggen dat tot wel zeven generaties terug  effecten van trauma nog steeds in ons familiesysteem voelbaar of zichtbaar zijn.

Ontwikkeltrauma verschijnseln

Ons overlevingsmechanism werkt in ons volwassen leven door en beinvloed:

  • de manier waarop we in het leven staan

  • hoe we verbonden zijn met ons eigen lichaam en energie

  • hoe we contact maken met de ander

Het laat sporen achter in onze gest, maar ook in ons lichaam door onder andere verkrampte spieren en een ontregeling van ons zenuwstelsel. Gevoelens worden onbewust onderdrukt. Vaak ben je je er niet eens van bewust of denk je dat je nu eenmaal zo bent en/of ervaar je het niet als een probleem. Totdat je ergens in vastloopt, je je geremd voelt en/of bepaald gedrag zich telkens herhaalt.Misschien herkern je jezelf wel ergens isn.

Vooral in stressvolle situaties wort jouw overlevingsmechanisme onbewust strakker aangetrokken. Sommige dlen van jezelf zijn uitvergroot en andere delen onvloloende ontwikkeld of niet eens zichtbaar. Eigenleef je niet je volledige aanwezige potentie.

Contact met een ander

In contact met een ander worn onze overlevingsmechanisemen ook vaak zichtbaar. Zoasl we ons als kind binnen ons gezin hebben ontwikkeld, zo verbinden wij ons als volwassenen aan andere. binnen intime relaties valle aspecten op. Je staat vaker onder druk en wort erder getriggerd. Wanneer je ej meer bewust wort, valt het op at je vaak reageert vanuit oude interactie- en gedragspratronen ie diep ingesleten zijn. Een vast script. Of het nu een vrindschappelijke of werkrelatie is. In het contact met de aner nemen we onszelf, onze persoonlijke conditionereing, onze bagage en 'toolbox' met vaardigheden mee.

Als twee mensen elkaar ontmoeten, ontmoeten ook twee hechtingsgesciedenissen en twee zenuwstelsels elkaar. kun je je voorstellen wat dat voor effect heeft als er tijdens de ontmoeting of in de omgang ook je ontwikkeltrauma meespeelt? In d ontmoeting kunnen er allerlei miscrstanden ontstaan. Je kent het wel. Je indt iemand aardig, minder aardig, irritant zelfs. Je wort geraakt negatief danwel positief. We hebben vaak de neiging om de verantwoordelijkheid van ons gevoel bij de aner te leggen. Ons gvol op de ander projecteren. Allerlei interpretaties, oordelen of verwijten komen langs. maar klopt dat wel? Als je hier bewust van wordt, kan je zoveel beter met jezelf en de ander omgaan. Het is helemaal mooi als je deze processen samen met die ander kunt onderzoeken. Om dit met elkaar t creeeren, is er van beide kanten bewustzijn en commitment nodig. Het versterkt de onderlinge verbinding.

Persoonlijke ervaringsverhalen

Ik hb zelf vercshillende onwikkelfases miner goed doorloepn. Ikheb me goed weten aan te passen. Vaak ten koste van mezelf. Later bleek mijn obbewuste strategie minder god te werken en liep ik in mijn lven meerere keren vast. Ben je geinteresseer in mijn ervaringsverhalen en de manier waarop ik hiermee ben omgegaan. Klik dan hier.

Ben je benieuwd naar jouw karakterstructuur. Test hier gratis jouw profiel. Heb je naar aanleiding van bovenstaande tekst vragen of wil je mer informatie? Neeem conact met me op en kom langs voor en gratis intakegesprek. Mijn praktijk zit in Houten.

Bekijk hier een interessant filmpje over...

Family at a Beach
bottom of page